Loomemajandusest

Uuring 21.12.2022 - "Miks Sinust pole saanud veel ettevõtja?"

2022. aasta septembris viidi läbi Ida-Virumaa inimeste seas uuring "Miks Sinust pole saanud veel ettevõtja?" Uuringu läbiviimisega sooviti saada vastus peamisele küsimusele, millele viitab ka töö pealkiri, et mis põhjustel jäetakse ettevõtlusega alustamata?

Uuringu tellis SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Ida-Viru Loomeklaster) ning viis läbi Gurmeejooksud MTÜ.

UURINGU RAPORT

Videotutvustus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.04.2022 Loomemajanduse uuring: kultuur hoogustab aina enam majandust ning panustab rahvusvahelistumisse ja eksporti.

Eesti Konjunktuuriinstituudi läbi viidud uuringust selgub, et loomemajandusel on kaalukas roll Eesti kultuuris, hea elukeskkonna loomisel ning piirkondade arengus. Kasvanud on sektori kogutulu ja ettevõtete arv ning panus eksporti ja rahvusvahelistumisse. Uuring valmis EASi ja KredExi ühendasutuse tellimusel ning koostöös Kultuuriministeeriumiga.

Värske uuring kajastab, kuidas on aastatel 2015–2019 muutunud Eestis loomeettevõtete arv, müügitulu ja töötajate arv ning milline on sektori eksporditulu ja olulisus Eesti majandusarengus. Esmakordselt analüüsiti ka tööjõukulusid ja kasumlikkust, mis võimaldab täpsemalt arvutada loomemajanduse sektoris toodetavat lisandväärtust. 

Aastatel 2015–2019 kasvas loomemajanduse sektori kogutulu ja ettevõtete arv. 2019. aastal oli loomemajanduse sektori kogutulu ligi 1,9 miljardit eurot, mis moodustas 2,6 protsenti Eesti ettevõtete müügitulust. Nelja aastaga on sektori tulud suurenenud 26 protsenti. Suurenenud on ka riigi toetus sektorile – kui 2015. aastal toetas avalik sektor loomemajanduse tugistruktuure, ettevõtteid ja asutusi 193 miljoni euroga, siis 2019. aastal 262 miljoni euroga. Loomemajanduse sektoris loodud lisandväärtus oli 2019. aastal 605,5 miljonit eurot. 

Loomemajandusettevõtete ja asutuste arv kasvas nelja aastaga ligikaudu 25 protsenti ning kokku oli neid 2019. aasta seisuga üle kümne tuhande. Sektoris oli hõivatud üle 28 000 inimese ehk umbes 4,2 protsenti Eesti töötavast rahvastikust. 

Tunduvalt on nelja aastaga kasvanud loomemajandussektori eksport. Kui 2015. aastal oli see 293 miljonit eurot, siis 2019. aastal 411 miljonit eurot. Sektor on muutunud üha globaalsemaks ja interdistsiplinaarsemaks, jätkub lõimumine teiste kultuuri-​ ja majandusvaldkondadega ning sageli tegutsevad ettevõtted ja loovisikud korraga mitmes valdkonnas.  

Eesti loomemajanduse sektorit on kaardistatud 4-​aastase vahega viiel korral. Esimene kaardistus toimus 2005. aastal. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest. 

Loe tervet artiklit SIIT

Täisverisoon uuringust - Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus

Uuringud valdkondade kohta - Arhitektuur ; Film ja video ; Ringhääling ; Disain ; Etenduskunstid ; Kirjastamine ; Kasitöö ; Muuseumid ; Raamatukogud ; Kunst ; Meelelahutustarkvara ; Muusika ; Reklaam

Allikas: EASi ja KredExi ühendasutus