Kandideeri mentoriks loomemajanduse mentorprogrammi "Creative Bloom"!

27.05.2024


Projekt: "Creative Bloom" on loomemajanduse mentorprogramm loovatele naistele.


Projekti eesmärk: Programm panustab Ida-Virumaa naiste ettevõtlikkusse ja suurendab piirkonna loomemajanduses ettevõtlust. Piiriülene koostöö toimub Läti partneriga, kellega viiakse projekt ellu ning arendatakse loomemajanduse valdkonda.

Mentorprogrammi läbinud naised suurendavad oma teadmisi ettevõtlusest, saavad rahvusvahelisi kogemusi ja uusi kontakte, laiendavad oma silmaringi ja mis peamine, terve programmi jooksul mentortuge meie suurepärastelt mentoritelt. Lisaks saavad julgustust ja tuge oma ettevõtte asutamiseks ning selle käivitamiseks.

Projekti sihtrühm: Loomemajanduse mentorprogramm "Creative Bloom" on mõeldud Ida-Virumaal elavatele naistele vanuses 40+. Osalejateks võivad olla eraisikud või naised, kes on hiljuti loonud mõne organisatsiooni (nt MTÜ, OÜ, FIE).

Ootame mentorprogrammist osa võtma aktiivseid naisi, kes juba praegu loomevaldkonnas eraisikuna hobi korras midagi teevad, meisterdavad või loovad. Kõige suurem kasu programmist on siis, kui osaleja on avatud meelega, valmis vastu võtma uusi väljakutseid, on valmis kuulama mentorit, esitab küsimusi, mõtleb kaasa ja on igal kohtumisel kohal.

Projekti sisu: mentorprogrammi tegevused toimuvad ajavahemikul august 2024 kuni oktoober 2025.

Kogu programm on väga mitmekesine, sisaldades:

- mentorklubi kohtumisi (kokku 6 kokkusaamist)

- kaks 2- päevast koolitust (tootearendus ja teenusearendus)

- kahepäevane õppereis Lätis

- kahepäevane õppereis Eestis

Programmis osaleja (mentii) peab olema valmis hiljemalt mentorprogrammi lõpuks avama oma ettevõtte ja käima üritustel kohal vähemalt 80% ulatuses.

Projekti fookuses on piirkonna loomemajandussektori arendamine. Selle projektiga suureneb maakonnas loometegijate arv, meil on tugevad meistrid ja spetsialistid, meil on rohkem naisettevõtjaid ja meie maakonna ettevõtlus on mitmekesisem.

Mentorprogramm toimub eesti keeles, osaliselt kasutame ka inglise keelt (seda eelkõige siis, kui suhtleme Läti partneriga). Nt vahetame infot, kogemusi jne. Programmi raames me ei paku tõlget!

Peamiselt toimuvad projekti tegevused ja üritused Jõhvis ning selle lähiümbruses.


Otsime programmi mentoreid pakkumiskutse teel!

Mentoriks sobiv kandidaat on vähemalt üle 3. aastase ettevõtluse kogemusega. Mentor on inimene, kes on avatud meelega, motiveeritud ja leiab aega, et panustada programmi. Ta on valmis toetama alustavaid loomeettevõtjaid, on valmis jagama oma kogemusi ja teadmisi, valmis kaasa mõtlema ning koostööd tegema. Mentori töö on tasustatud.

NB! Kui Sul on soov tulla programmi mentoriks või oled sellest huvitatud siis palun võta ühendust projektijuhiga, Kersti Liiva.

Mentoriks kandideerimise tähtaeg on 28.juuni kella 12.00-ni.


Kontakt: Kersti Liiva, loomemajanduse projektijuht, e-post: kersti.liiva@ivek.ee, tel 5158929

Projekti partner: projekt viiakse ellu koostöös Läti partneriga Vidzeme Entrepreneurship Centre

Projekti tegevuste ellu viimist kaasrahastab Euroopa Liit, INTERREGi Kesk-Läänemere programmist, projekt nr CB0500277 ja toetab Kultuuriministeerium.