Irina Smirnova - Bead jewlery

Helmestest ja kristallidest ehete valmistamine.

Irina Smirnova - Bead jewlery

Narva